Spoločnosť je členom Slovensko - Ruskej podnikateľskej rady

Programové obdobie 2014 - 2020

Aktuálne výzvy

   

Naposledy pridané výzvy:

 

Spoločnosť Mazo,s.r.o, sa zaoberá profesionálnym poradenstvom pri získavaní finančných prostriedkov pre obce, mestá, súkromné spoločnosti i neziskové organizácie predovšetkým zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Pre našich klientov vypracovávame projekty týkajúce sa predovšetkým investícií do cestovného ruchu, investícií do nákupu nových technológií a rozvoja základnej infraštruktúry a rozvoja ľudských zdrojov.

Oblasť pôsobenia je celé Slovensko.

Spoločnosť má sídlo v Trenčíne a odborné zastúpenie v Bratislave.
 

Investície do spracovania a uvádzania na trh

Investície do akvakultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ochrana ovzdušia

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Spoločnosť má vytvorenú sieť odborníkov, ktorí sa venovali príprave predvstupových fondov priamo v Bruseli, ako aj poradenstva v oblasti predvstupových fondov Európskej únie, roky pracovali v bankovom sektore a tiež sa venovali výskumu v ekonomickej oblasti.

Momentálne sú Vám k dispozícii podľa Vašich individuálnych potrieb.

Pri poskytovaní služieb sa orientujeme na individuálny prístup a na základe úspešnej spolupráce s našimi klientmi meníme obchodný vzťah na stabilné partnerstvo.

Naši klienti na základe našej profesionality, kvalitných informácií a inovatívnych riešení, ktoré im poskytujeme, realizujú výnimočné projekty s vysokou kvalitou, pridanou hodnotou, pri nízkych interných nákladoch.

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu