Spoločnosť je členom Slovensko - Ruskej podnikateľskej rady

Programové obdobie 2014 - 2020

Up-to-date initiatives:

   

Last added initiatives:

Market reserach for Export to Russia

 

Our company has long term experience in the market research analyses in Russia. We are provider of market research information for a wide range of industries and we offer customized solutions for your business which will help you when entering Russian market.

 

The market research report will allow you to:

·         Understand the competitors on the market, prize policy, volume of imported goods and countries of importers.

·         Identify key indicators of the market, build your own business forecasts on the basis of market.

·         Find your potential partners or distributors.

·         Evaluate the growth potential and threats in the market.

 

We divide our services into three packages: Basic, Business and Plus

Investície do spracovania a uvádzania na trh

Investície do akvakultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ochrana ovzdušia

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

 

Basic

In the report we analyze the whole information concerned with import of the goods. In addition we  Report includes:

 

1)      Socio-economic characteristics – basic information about market

2)      Characteristics of imports on the Russian market

·         The volume and dynamics of imports

·         Countries leading suppliers to the Russian Federation

·         Foreign manufacturers importing into Russia, Company Name Address, Tel, Fax, Email  

·         Russian companies, import recipients, Company Name Address, Tel, Fax, Email  

·         Structure of imports by region

 

 

Business

Report in business package includes information from Basic plus list of potential clients.

 

1)      Socio-economic characteristics – basic information about market

2)      Characteristics of imports on the Russian market

3)      List of Potential Clients

This is a very powerful tool to analyze Russian imports of your product and find new Russian buyers. We provide our clients with detailed information about Russian companies who buy the same products abroad (importers). The data base includes:

·         Company Name Address, Tel, Fax, Email

·         Suppliers Name, Address, Tel, Fax

·         Actual Product Description

·         And many more data field, depends on available sources

 

 

Plus

 

1)      Socio-economic characteristics – basic information about market

2)      Characteristics of imports on the Russian market

3)      List of Potential Clients

4)      Organizing from 5 to 10 bilateral meetings with relevant companies

5)      Identifying market gap for a new product

 

 

 

Methodology

       • Expert interviews with top managers of the largest players
       • Analysis of submissions from market participants
       • Analysis of statistical information:
              - Federal Service of State Statistics (Rosstat)
              - The Federal Customs Service (FEA)
              - The Ministry of Economic Development
              - Ministry of Agriculture
              - The Federal Tax Service
              - Industry associations

 

 

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu