Spoločnos je členom Slovensko - Ruskej podnikatežskej rady

Programové obdobie 2014 - 2020

Up-to-date initiatives:

   

Last added initiatives:

Contact us

 

 

MAZO, s.r.o.

Švermova 32

Trenčín 911 01

Slovakia

 

Investície do spracovania a uvádzania na trh

Investície do akvakultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ochrana ovzdušia

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnovitežných zdrojov energie

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

  • Creation of projects for applications for irretrievable help from Euro - funds

  • Creation of projects for help from Structural funds

  • Project management

  • Economic consulting

  • Market reserach for Export to Russia

mazosro@mazosro.sk

0907 701 008

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Pridávanie hodnoty do požnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

Podpora podnikatežských aktivít v cestovnom ruchu